מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

פרטיות- כתב ויתור

תוכן:
טופ קומרס שומרת לעצמה את הזכות שלא להיות אחראי על אקטואליות, נכונות, איכות, או השלמות של המידע המסופק. תביעות אחריות לגבי הנזק שנגרם על ידי שימוש בכל המידע שנמסר, כולל מידע מכל מין וסוג שהוא חסר או שגוי, ולכן יידחו.

 


כל המבצעים לא מחייבים וללא התחייבות. חלקים של עמודים או הפרסום המלא כולל את כל ההצעות והמידע עלולים להתארך, שונים או באופן חלקי או נמחקו לחלוטין על ידי המחבר ללא הודעה נפרדת.

 

הפניות וקישורים
טופ קומרס אינה אחראית לכל תוכן המקושר או התייחס מהדפים שלו – אלא אם כן יש לו ידיעה מלאה של תוכן בלתי חוקי ו יוכל למנוע את המבקרים של האתר שלו מצפיה בדפים אלה. אם כל ניזק מתרחש על ידי השימוש במידע שהוצג שם, רק המחבר של דפי בהתאמה עלול להיות אחראי, לא מי מקושר הדפים האלה. יתר על כן טופ קומרס אינו אחראי כל פרסומים או הודעות שפורסמו על ידי משתמשים של לוחות דיוני המופיעים בדף שלנו.

 

כל הזכויות שמורות
טופ קומרס התכוון שלא להשתמש בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים פרסום או, אם אין זה אפשרי, כדי לשייך זכויות היוצרים של האובייקט בהתאמה.
זכויות היוצרים על כל חומר שנוצר על ידי טופ קומרס שמורה. כל שכפול או שימוש אובייקטים, כגון תמונות, דיאגרמות, צלילים או טקסטים בפרסומים אלקטרוניים או מודפסים אחרים אסורים ללא הסכמתינו.

 

מדיניות הפרטיות
הזנת נתונים אישיים או עסקיים (כתובות דוא"ל, שם, כתובות) הוא נתון, קלט נתונים אלה מתקיים מרצון. השימוש והתשלום של כל השירותים המוצעים מותר – אם עד כה מבחינה טכנית אפשרי וסביר – ללא פירוט של נתונים אישיים או לפי מפרט של נתונים אנונימיים או כינוי. השימוש בכתובות דואר שפורסמו, מספרי טלפון או פקס וכתובות דואר אלקטרוני למטרות שיווק אסור, עברייני שליחת הודעות דואר זבל לא רצויות ייענשו.

 

אנחנו בית העסק מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג'

 

תוקף משפטי של כתב ויתור זה
הצהרה זו יש לראותה כחלק הפרסום באינטרנט שבו אתה הופנית . אם חלקי תנאים ספציפיים של הצהרה זו אינם משפטיים או נכונים, התוכן או תוקפו של חלקים האחרים נשאר שאינו מושפע על ידי עובדה זו.

שתפו עכשיו